Proiectul ROSE

Descriere

În anul 2016, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a anunțat demararea unui proiect național, din fonduri de la Banca Mondială, prin care și-a propus îmbunătățirea rezultatelor la Examenul Național de Bacalaureat, scăderea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor din învățământul secundar (Proiect ROSE). Echipa de proiect din cadrul Liceului Tehnologic Gheorghe Pop dă Băsești a întocmit documentația necesară și a reușit să obțină o finanțare în valoare de 100.000 de euro.

Sub-proiectul unității noastre, intitulat „Împreună pentru un viitor mai bun!”, are ca scop principal îmbunătățirea rezultatelor elevilor noștri la Examenul Național de Bacalaureat. Are o durată de patru ani, fiind implementat în perioada 2017-2021. Cei 80 de elevi, care alcătuiesc grupul țintă, se pot înscrie la 8 discipline (limba și literatura română, limba și literatura maghiară, matematică, fizică, chimie, biologie, limba engleză sau informatică) și beneficiează de consiliere și orientare profesională. Aceste discipline au fost selectate în urma consultării cu elevii, părinții și reprezentanții comunității locale.

În cadrul poiectului au fost incluse numeroase activități extrașcolare, prin care promovăm învățarea non-formală. Excursiile, vizitele de studiu și taberele au scopul de a transmite elevilor cunoștințe într-o atmosferă destinsă, de a forma competențe cu ajutorul cărora să reușească să promoveze examenul de bacalaureat.

Suntem conștienți că activitatea de predare-învățare este mult mai eficientă, dacă este înfăptuită cu ajutorul unor metode și mijloace moderne. De aceea, în cadrul proiectului au fost incluse și activități de modernizare, prin care unitatea noastră a achiziționat mijloace didactice moderne: laptopuri, videoproiectoare, table inteligente pentru fiecare sală de clasă din clădirea principală.

Deși presupune un efort suplimentar din partea tuturor părților implicate, proiectul și-a dovedit utilitatea: elevii implicați în proiect au obținut de la an la an rezultate tot mai bune la examenul de bacalaureat.

Update

Din cauza situației pandemice din România, o parte din activitățile extrașcolare cuprinse în proiect nu au putut fi realizate conform planificării inițiale. De aceea, în cursul anului școlare 2020-2021, unitatea noastră a solicitate prelungirea perioadei de implementare. Solicitarea a fost aprobată de UMPFE (Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă), astfel, sub-proiectul se va desfășura și în anul școlar 2021-2022.

Activități remediale

Activitățile remediale reprezintă componentul principal al proiectului. Acestea au fost gândite pentru a atinge obiectivul principal al nostru: îmbunătățirea rezultatelor elevilor noștri la Examneul Național de Bacalaureat.

La începutul fiecărui an școlar, profesorii implicați în implementarea acestor tipuri de activități alcătuiesc grupurile de lucru, care cuprind între 10 și 30 de elevi, în funcție de disciplină. Întâlnirile se desfășoară săptîmânal, la opt discipline: limba și literatura română, limba și literatura maghiară, matematică, fizică, chimie, biologie, limba engleză și informatică. În primii doi ani ai proiectului elevii au beneficiat anual de 130 de ore de pregătire suplimentară, iar în ultimii doi ani de proiect de câte 65 de ore.

Activități extrașcolare

În proiect au fost incluse numeroase activități extrașcolare, prin care promovăm învățarea non-formală. Excursiile, vizitele de studiu și taberele au scopul de a transmite elevilor cunoștințe într-o atmosferă destinsă, de a forma competențe cu ajutorul cărora să reușească să promoveze examenul de bacalaureat.

În faza de elaborare a proiectului, au fot prevăzute șapte activități extrașcolare, după cum urmează:

 1. Meleaguri bănățene - excursie

 2. Tradiții moldovenești - excursie

 3. Tabără de studiu – biologie (Cavnic)

 4. Tabără de studiu – biologie (Rogojel)

 5. Vizită de studiu – fizică (Turnu Măgurele)

 6. Tabără de studiu – biologie (Cavnic)

 7. Tabără de studiu – chimie (Băile Felix)


 1. Excursia Meleagurile bănățene a avut loc în perioada 3-7 septembrie 2019, cu participarea a 40 de elevi și 10 profesori. În cadrul activității, am vizitat obiective turistice de mare importanță culturală, printre care Alba Iulia, cetatea Devei, ruinele romane din Drobeta Turnu-Severin, Timișoara.

 1. În perioada 16 - 19 octombrie 2019, s-a desfășurat cea de-a doua excursie din cadrul Proiectului Rose, intitulată „Tradiții moldovenești”. Excursia a avut ca principal scop cunoașterea obiceiurilor, a tradițiilor, a valorilor materiale și spirituale din această zonă a țării. La activitate au participat 50 de persoane: 40 de elevi și 10 profesori.

 1. În perioada 17-20 decembrie 2019, a avut loc cu participarea a 15 biologi și a 2 profesori tabăra de studiu de la Cavnic. Sub îndrumarea d-nei profesoare Mercea Gabriela-Florina, elevii au pus în practică cunoștințele dobândite la orele de biologie, într-un cadru natural extraordinar.

 1. În perioada 18-20 decembrie 2019, a avut loc cu participarea a 15 biologi și a 2 profesori tabăra de studiu de la Rogojel. Sub îndrumarea d-lui profesor Kovács Norbert, elevii au pus în practică cunoștințele dobândite la orele de biologie, într-un cadru natural extraordinar.

Activitățile 5-7 vor avea loc în cursul anului școlar 2021-2022.

Activități de dotare

Activitățile de dotare au fost concepute astfel încât unitatea noastră să dispună de toate mijloacele didactice moderne posibile pentru eficientizarea activității de predare-învățare. Astfel, toate sălile de clasă au fost dotate cu laptop și videoproiector. Profesorii au beneficiat de o instruire serioasă pentru a utiliza aceste mijloace cât mai eficient. În cursul anului 2019, au fost demarate de către Ministerul Educației Naționale procedurile de achiziție a 17 table inteligente, câte una pentru fiecare sală de curs. Datorită acestor activități, în anii școlari care urmează, unitatea noastră va putea oferi elevilor cele mai bune condiții pentru obținerea unor rezultate cât mai bune la examenele naționale.