Câteva date esențiale

În anul 1956 ia ființă Școala Medie din Cehu Silvaniei, printr-o clasă a VIII-a cu peste 40 de elevi, cu limba de predare română, din necesitatea de a școlariza tineretul și a ridica nivelul de cultură al zonei "De Sub Codru". Din anul 1958, liceul funcționează și cu câte o clasă cu limba de predare maghiară, care școlarizează elevi de naționalitate maghiară din Cehu Silvaniei și din localitățile cu populație maghiară din împrejurimi. Prima promoție de absolvenți, în număr de 35, iese de pe băncile școlii în anul 1960.

În primii ani, școala funcționează în vechiul local (fosta Școală de Arte și Meserii, unde azi se află Internatul); în 1961 se dă în folosință actuala clădire a liceului, cu: 15 săli de clasă, 3 laboratoare și o bibliotecă. Prin valoarea deosebită a colectivului didactic, prin calitatea procesului de învățământ, prin dorința elevilor de a se afirma în viață, liceul din Cehu Silvaniei se situaeză an de an pe locurile 3-5 între liceele din regiunea Maramureș, după rezultatele obținute la examene. Din anul 1974 liceul și-a preluat profilul de prelucrare a lemnului, fapt determinat de necesitatea rezolvării forței de muncă pentru industria lemnului din orașul Cehu Silvaniei și județul Sălaj. Se inființează ateliere școlare de specialitate, care se dotează cu mașini și utilaje necesare pentru profilul de bază al școlii. Apar și primele clase de școală profesională. Pe langă profilul de prelucrare a lemnului, funcționează și clase cu alte profiluri: mecanică, construcții, industrie ușoară. Momentul de vârf în privința resurselor umane î-l reprezintă anul scolar 1989-1990, când erau inscriși în școală, la învățământ de zi și seral, aproximativ 1100 de elevi.

După Revoluția din decembrie 1989 se îmbogătățește baza materială a școlii prin lucrări care dau un aspect modern instituției, prin confecționarea și achiziționarea de mobilier nou, prin asigurarea confortului termic pe timp de iarnă, estetizarea interioară și exterioară, achizitionarea de aparatură modernă (calculatoare, copiatoare, telefax, interfon, internet), amenajarea curții și parcului, etc. Începând cu 1 Decembrie 1993, în semn de omagiu pentru lupta dusă de Gheorghe Pop de Băsești pentru drepturile românilor din Transilvania, pentru Unirea Transilvaniei cu România, pentru înfăptuirea României Mari, scoala noastră a preluat numele marelui luptător.

În prezent liceul dispune de următoarele spații de învățământ: 16 săli de clasă, 6 laboratoare (1 chimie, 1 fizică, 1 biologie, 3 informatică), un amfiteatru, o bibliotecă, 6 ateliere școlare, o sală de mașini, o sală de sport și un teren de sport.

Câteva personalități de seamă care au absolvit liceul la Cehu Silvaniei

 • Lung Nicolae (promotia 1960)- prof. univ. dr. în matematică- Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca
 • Sabadîș Alexandru (1960) - prof. univ. dr. (matematică) -Universitatea Al. Ioan Cuza'', Iași
 • Blaga Gheorghe (1960) - prof. univ.dr.(agronomie)-Institutul Agronomic Cluj-Napoca
 • Iluț Petru (1965) - prof. univ. dr. (filozofie), Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca
 • Remeș Decebal Traian (1967) - economist, fost ministru de Finanțe al României (1997-2000)
 • Andreicuț Andrei (1967) - arhiepiscop ortodox de Alba-Iulia
 • Rogoz Viorel (1969) - prof. univ. dr. (etnologie), Universitatea Baia Mare.
 • Onaciu Traian (1971) - prof. univ. inginer la Madrid
 • Mureșan Viorel (1972) - profesor de limba și literatura română, poet din generația '80, membru al Uniunii Scriitorilor
 • Feraru Marcela (1981) - ziarist, corespondent la Paris al TV România
 • Borza Adela (1983) - lector dr. (chimie)- Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca.

Denumiri ale școlii de-a lungul timpului

 • Scoala Medie Mixtă - Cehu Silvaniei, în perioada 1956-1965
 • Liceul de Cultură Generală - Cehu Silvaniei, în perioada 1965-1977
 • Liceul Industrial - Cehu Silvaniei, în perioada 1977-1990
 • Grupul Școlar de Industrializare a Lemnului - Cehu Silvaniei, în perioada 1990-1993
 • Grupul Școlar "Gheorghe Pop de Băsești" - Cehu Silvaniei, în perioada 1993-2012
 • Liceul Tehnologic "Gheorghe Pop de Băsești" - Cehu Silvaniei, în perioada 2012-prezent

Directorii institutiei in timp

 • Robu Vasile, 1956-1958
 • Ciomărtan Grațian, 1958-1960
 • Mocan Augustin, 1960-1961; 1963-1971
 • Moraru Ioan, 1961
 • Șerbănescu Ana, 1961-1963
 • Mîndru Victor, 1971-1982; 1986-1990
 • Gyalay Gheorghe, 1982-1986
 • Lung Aurel, 1990-2000
 • Cordea Maria, 2000-2011
 • Vaida Alexandrina, 2011-2012
 • Năprădean Horațiu-Traian, 2012-prezent